Noorte sosiaalse teatri projekt "Noored kõnetavad"

Projekti nimetus: Noorte sosiaalse teatri projekt "Noored kõnetavad"

Projekti eesmärgid:
-jätkata avatud noorsootöö arendamist Sillamäe linnas, toetades noorte algatusi ning tõhustades koostööd linna hariduasutuste ja noorteorganisatsioonide vahel, -luua noorte sotsiaalse teatri traditsioonid linnas ja piirkonnas
-toetada noortegrupi soovi kutsuda arutlema noorteprobleeme noori ja otsustetegijaid (linnavalitsuse töötajaid, noorsootöötajaid, õpetajaid), kasutades selleks sotsiaalse teatri meetodit,
-arendada noorte loovust ja ettevõtlikkust
-lavastada noorteprobleeme kajastavaid miniatüüre, sobitades need lõppkokkuvõttes üheks sotsiaalseks lavastuseks, mis kõnetaks arutama norteprobleemide üle linnas ja piirkonnas,
-luua võimalused noorte sotsiaalse teatri läbiviimiseks noortekeskuse õues
-anda algatuslikele noortele võimaluse kaasata avatud noorteklubi tegevustesse uusi noori ja käivitada uusi projekte

Projekti toetavad: Eesti Noorsotöö keskus, ANK projektikonkurss 2018

Projekti kestvus: märts-november 2018

Projekti sihtrühm: Projekti otseseks sihtrühmaks (lavastuse tegijad) on kümme 13-26 aastast noort, kes külastavad SHNK Ulei avatud noorteklubi, sh mõned näiteringi osalejad, projekti laiemaks sihtrühmaks on Ida-Virumaa piirkonna noored ja otsustetegijad, kes vaatavad lavastust, osalevad selle aruteludes ja pakuvad oma lahendusvariandid

Projekti tulemused:
*projekt aitas kaasa noorsootöö arendamisele linnas, kogukonna kaasamisele ning uute noorte kaasamisele
*noorte idee sai realiseeritud ning sündis noorte sotsiaalse teatri tradistsioon, noorte poolt kirjutatud ja tehtud lavastus sai vaadata umbes 200 inimest, kes said osaleda lavastuses püstitatud probleemide arutlemistes ning oma lavastuse lõpu loomises.

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.