Oma elu kunstnik: loomingulisi inimesi ühendav projekt

Projekti nimetus: Oma elu kunstnik: loomingulisi inimesi ühendav projekt

Projekti eesmärgid:
* suurendada igapäevaseid kontakte erirahvusest ja kunstiga seotud inimeste vahel,
* aidata kaasa näitustel osalevate ja näitusi külastavate inimeste omavahelisele suhtlustele, luua näituste sari ja avamistseremoonia külastamise traditsiooni Sillamäe linnas, kaasates ürituste sarja ettevalmistamiseks piirkonna noori ning arendades nende võtmepädevusi
* luua näituste ja väljapanekute kaasaegne galerii koht SHNK Uleisse piirkonna ja külalisnäituste eksponeerimiseks ja näituste avamistseremooniade läbiviimiseks.
Kitsamad eesmärgid on mitmete kultuuriorganisatsioonide ja haridusasutuste omavahelise koostöö tõhustamine, näitustesarja ja piduliku näituse avamistseremoonia ettevalmistamine ja läbiviimine, ühise suhtlusruumi tugevnemist toetavate tegevuste läbiviimise traditsiooni loomine: omavaheline suhtlemine loovinimeste vahel avamistseremooniadel (kus saavad kokku nii eri rahvuste kui ka eripõlvkondade esindajad ja saavad suhelda mitteformaalselt)

Projekti toetavad: Integratsiooni SA

Projekti kestvus: 01.10 -30.12.2018

Projekti sihtrühm: Ida-Virumaa noored vanuses 14-30, SHNK Ulei töötajad-kunstiosakonna õpetajad, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse toitlustusteeninduse osakonna õppijad, kokku umbes 50 inimest Projekti tegevustest mõjutatav sihtrühm: Loomingulised inimesed, kes soovivad oma töid avalikkusele tutvustada Eestist ja väljaspoolt Eestit, Eesti elanikud. Planeeritud näituste külastajate arv kuni projekti lõpuni umbes 1500 inimest, järeltegevused -planeeritud näituste külastuste arv aastas -11 000 inimest (vastavalt eelmiste aastate külaliste arvu arvestavale prognoosile)

Projekti tulemused:
Sillamäe Huvi-ja Noortekeskuses „Ulei" sai loodud kaasaegne näituste galerii koht ja tehti avamistseremooniad, kus loovad isikud saavad suhelda, arutada edasisi plaane, mis omakorda tõhustab erinevate kultuuri-ja haridusorganisatsioonide omavahelist koostööd, meelitab noortekeskusesse, linna ja piirkonda rohkem turiste ja huvitatud inimesi, anti noortele võimaluse arendada oma võtmepädevusi läbi näituste ettevalmistamise, avamistseremooniate planeerimise ja läbiviimisse

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.