Tagasiside

Tagasiside

Sotsiaalvõrgustikud

Blogid

FacebookVKONTAKTEInstagram
udalenka
Lastefond Heategija

Meie keskusest

Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei on täiendavat haridust pakkuv asutus, mis loob täiendavaid võimalusi huvihariduse omandamiseks ning soodustab inimese igakülgset arengut vanusest sõltumata.

SHNK Ulei on särav loomingumaailm, kus toimuvad eredad sündmused ja meeldejäävad üritused ning teostatakse huvitavaid projekte.

SHNK Ulei on maailma tunnetamine, isiksuse austamine, uute sõprade leidmine, loovinimeste kasvatamine.

Sillamäe Huvi-ja Noortekeskus Ulei on mugav, soe hubane kodu, kus paljud linna elanikud teevad oma esimesed sammud tehnika, tarbekunsti ja lavakunsti poole, arendavad ja lihvivad omandatud oskusi.

SHNK Ulei tegutseb järgmistes valdkondades:

1. Huviharidus - isiksuse individuaalsete vajaduste ja püüdluste teostamine huvihariduses, sõltumata vanusest ja varasematest õpikogemustest.
2. Huvitegevus - eri vanuses sihtgruppidele suunatud tegevus lühiajaliste õppekavade alusel.
3. Noorsootöö ja kultuuritegevus - arendavaks tegevuseks ja suhtlemiseks tingimuste loomine noortele; ürituste korraldamine ja läbiviimine.

Õpperühmades ja huviringides osalemine on kõigile kättesaadav. Õpperühmades ja huviringides on õppetasu. Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse Ulei uksed on alati avatud. See tähendab, et uued kohtumised, loomingulised ideed ning huvitavad kogemused on teretulnud.

 

otse korvi 160
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2022. All rights reserved.