Ühes liivakastis

Projekti toetavad: Hasartmängumaksu Nõukogu, Sillamäe linnavalitsus
Kestvus: mai –oktoober 2015
Sihtrühm: Ida-Virumaa 6.-26.aastased lapsed ja noored, nende vanemad, lasteaedade, koolide ja huvikoolide pedagoogid, kokku umbes 500 inimest
Projekti eesmärgid: Noorte oskuste ja huvide arendamine eesmärgiga aidata noortel teha häid valikuid edasiseks õppimiseks nii huvihariduse ja –tegevuse valdkonnas kui ka edasiseks kutse valikuks, noorsootöökvaliteedi tõstmine läbi uute atraktiivsete töömeetodite kasutamise (loodusliku materjali kasutamine, uue tehnikad, aktiivõppemeetodid), uute koostöövõrgustike loomine huvihariduse ja –tegevuse ning noorsotöö valdkonnas töötavate asutuste ja organisatsioonide vahel , Sillamäe linna lasteaedade, koolide , perede ja kogukonna koostöö toetamine läbi osalemise praktilistes töötubades ja ühisel üritusel. Kitsamad eesmärgid on korraldada ja läbi viia 12 temaatilist töötuba kasutades looduslikku materjali- liiva, liivaga töötamise erinevaid tehnikaid ning liivateraapia aluseid erinevas huvihariduse valdkonnas: kunstiklassid, näitering, meisterdamise töökoda, avatud noorsotöö; koostöös noortega ning nende aktiivsel osalusel planeerida ja korraldada vabaõhuüritus „Ühes liivakastis", mis soodustaks lasteaedade, piirkonna erinevate õppeasutuste ja perede koostööd ning mille käigus tutvustada osalejatele liiva kasutamise vaõimalusi noorsootöös, huvihariduses ja õppimise protsessis; arendada koostöövõrgustiku ning koostada uue rahvusvahelise noortevahetuse kavand, kus kasutatakse huvihariduse meetodeid ja liiva, kaasata huvitegevustesse ja avatud noorsotöös osalemisse uued noored ja lapsed.
Tulemused:
Projekti käigus toimusid: 4 töötuba Meisterdame liivaga joonistamise kaste ja õpime neid kasutama. Ning temaatilise liivakasti loomise alused. Koku osales töötubades umbes 20 last ja noort. Tulemusena said valmis valgustusega kastid liivaga joonistamiseks, mida hiljem kasutati antud projekti raames erinevate töötubade läbiviimiseks ning ilus, noortekeskuse sümboli kujuline liivakast, mis on noortekeskuses õues ning kasutatav laste poolt. 3 töötuba kunstiklassides: liivaga joonistamise viisid, tehnikad, joonistamine liivajoonistamise kastil klaasiga, joonistamine värvilise liivaga, pildid liivatehnikas + joonistused liivakastil, keraamika alused, liiva kasutamine savitoodete valmistamisel koostöös lapsevanematega. 2 töötuba näiteringis ja lasteaias: liivateraapia kasutamine näiteringis: mängud ja ettekujutlusvõime kasutamine, avatud noorsotöö klubis: a) Joonistame koos värvilise liivaga ja töötoad perega koos „Kasutame liiva erinevalt", liivaskulptuuride konkurss mererannas Sillamäe linna ja merepäevade päeval.

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.