Sillamäe Laulukarusell 2016

Projekti toetaja: Eesti Kultuurkapital (Ida-Viru ekspertgrupp)

Partnerid: Sillamäe linna koolid, lasteaiad, ja muusikaringid

Projekti kestvus: jaanuar-märts 2016

Projekti eesmärgid:
1. Leida andekaid vokaliste, kes aasta jooksul võiksid osaleda linna üritustel ning esindada linna riiklikel vokaalikonkurssidel.
2. Kaasata venekeelseid linna lapsi ja noori eesti kultuuri ja keele õppimisse laulude kaudu.
3. Motiveerida muusikajuhte leida uus huvitav repertuaar.

Tulemused: Konkurss toimus edukalt, sellest võttis osa 38 vokalisti, kes esindasid linna lasteadu, koole, Sillamäe Huvi-ja Noortekeskust Ulei.

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.