Muusikaline ekspress-akadeemia

Toetaja: Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa Ekspertgrupp
Kestvus: 21.-24. märts 2016.a
Sihtrühm: Noored muusikud
 
Projekti eesmärgid:
1. Noorte muusikute loomingulise potentsiaali arendamine.
2. Noorte muusikute kvalifikatsiooni tõstmine.
3. Kontaktide parandamine ka koostöö arendamine muusikute vahel.
 
Tulemused:
16 noort muusikut täiendasid oma teadmised muusikavaldkonnas kogenute pedagoogide: Maria Stepanova ja Vladislav Sineglazov (Sankt-Peterburg). Noored said uued teadmised ja praktilised oskused, õpisid mängida koos ansamblis.

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.