Kunstikümblus 2: muinasjutuline looming

Projekti toetajad: Hasartmängumaksu Nõukogu и Eesti Kultuurkapital
Kestvus:detsember 2015- juuni 2016
Sihtrühm:linna lasteaedade kasvandikud

Projekti eesmärgid:
1. Vene ja Eesti kirjanduse tutvustamine lastele
2. Vene laste kaasamine eesti kultuuri õpimisesse teatri, kirjanduse ja kunsti kaudu.

3. SHNK Ulei tegevuse reklaam ja uute osalejate kaasamine ringidesse

Tulemused:
Umbes 150 last linna lasteaedadest võtsid projektist osa. Detsembrist 2015 lapsed koos oma pedagoogidega tutvusid eesti ja vene muinasjutudega, selle vaatevinkli all, et muinasjutudes on palju sarnasusi nii süžees kui ka tegelastes. Alates jaanuarist 2016.a lasteaedade vanemad rühmad osalesid Ulei kunstiosakonna meistriklassides, kus valmistasid endale eesti mustriga alustassi ning vene mustriga tassi. Igalastedkorraldasendajuurestehtudtöödenäitus. 1. juunil lastele oli korraldatud vabaõhu etendus, milles osalesid erinevate muinasjutude tegelased, oli läbi viidud viktoriin, raamatu laat ja atraktsioonid.

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.