Projekt «KIRDE NOORED»

 

kirde noored sponsor

 

Projekti toetavad: EL, Eesti Noorsotöö Keskus (ENTK)
Projekti kestvus: oktoober 2016 –oktoober 2018
Sihtrühm: Noored vanuses 7-26 Sillamäelt, Narvast, Narva-Jõesuust
Tulemused: projekt veel kestab

2016.aastal ühines SHNK Ulei projektiga "Ida-Viru Kirde regiooni koostööpiirkonnas täiendavate noorsootööteenuste elluviimine."

Projekti lühikirjeldus eesti keeles: http://www.sillamae.ee/et/kirde-noored-projekt
ESF programm „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine", mille raames suurendatakse noorsootöö teenuste kättesaadavust ja kaasatakse tõrjutusriskis noori; tõstetakse noorte konkurentsivõimet ja suurendatakse nende kokkupuudet tööeluga; käivitatakse tugimeetmed raskemates oludes (NEET) noorte jaoks ning suurendatakse teadmisi noortest ja nendele suunatud tegevuste mõjust.

Projekti raames arendab SHNK Ulei järgmised suunad:

Tehnloogia huviring

Seiklusmatkad

Mittefromaalsed inglise keele tunnid

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.