Kunstikooli õpilaste digipädevuse arendamine tulevase konkurentsivõime tõstmiseks kunstide valdkonnas

Projekti eesmärgid:
-kunstiklasside baasi kaasaegsemaks muutmine
-kunstikooli õpilased saavad omandada uusi teadmisi, kuidas kasutada antud programme kunsti valdkonnas (muuta joonised, joonistused vektorlogodeks, kasutada vektorgraafikat töö digitaalseks muutmiseks, kuidas kanda oma joonistused, loomingulised tööd teistele materjalidele-3d graafika, 3 d mudelleerimine).
- aidata kunstiklasside õpilastel arendada kutselisi pädevusi, et tõsta nende konkurentsivõimet
-laiendada huvikooli teenuste võimalusi: plaanitakse korraldada lahtisi tunde ja töötubasid koostöös linna haridusasutustega ja teiste noortekeskustega.
Projekti toetavad: Varaait konurss, konkurssi toetab Haridus- ja Teadusministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest.
Projekti kestvus: mai-oktoober 2017
Projekti sihtrühm: SHNK Ulei kunstiklasside õpilased (noored vanuses 7-26)
Projekti tulemused: Võtsime kasutusse Corel draw programmi kunstiklassides.

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.