Noored mitteformaalsete õppematerjalide ning loomingulisuse arendamise poolt!

Projekti eesmärgid:
-toetada noorte initsiatiivi muuta kooli kirjandusprogrammis sisaldavate õppetükkide kaasaegsemaks ja atraktiivsemaks läbi noorte muusikalise ande ja idee
-arendada noorte loovust ja ettevõtlikkust
-luua noorte poolt kaasaegsete muusikastiilide taustal salvestatud kirjanduslikud palad(ja laadida need internetti üles
-tutvustada teistele noortele võimaluse helistuudio ja mikserite omapäraseks kasutamiseks noorte ideede ja loovuse arendamiseks,
-anda algatuslikele noortele võimaluse kaasata avatud nooteklubi tegevustesse uusi noori ja käivitada uusi projekte
-täiendada ning luua uued võimalused varem noorte poolt loodud helistuudio kasutamiseks (remixide loomise võimalus, heliefektid, helindamised jm)
Projekti toetavad: ENTK, Haridus-ja Teadusministeerium, ANK konkurss2017
Projekti kestvus: aprill-november 2017
Projekti sihtrühm: 7-26.aastased noored
Projekti tulemused: toetatud noorte initsiatiiv ning arendatud noortelubi helistuudio töö, noorte poolt loodud mitteformaalsete õppematerjalide katalog, mis on kättesaadav : SIIT , tõhustatud koostöö linna noorte organisatsioonide ja õppeasutuste vahel ning läbiviidud põnevad tunnid.

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.