Noortekohtumiste projekt „Maalime maailma!“

Projekti nimetus: Noortekohtumiste projekt „Maalime maailma!"

Projekti eesmärgid:
- integreerida eesti ja vene keelt kõnelevaid noori omavahel suhtlema ja koostööd tegema;
- anda noortele võimalusi oma võtmepädevuste arendamiseks ja analüüsiks läbi huviala ja keskkonasäästliku tegutsemisviisi käsitlemise;
- tugevdada sõprussuhteid ja arendada koostööd sarnaste huvidega noorte vahel Sillamäe linnast ja Häädemeeste alevist.

Projekti toetavad: Noortekohtumiste elluviimist rahastatakse Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse ja SA Archimedes Noorteagentuuri toel.

Projekti kestvus: 01.03-30.08.2018 (Noortekohtumine Sillamäel: 13.-17.juuni, noortekohtumine Häädemeestel 25.06-29.06)

Projekti sihtrühm: Projektis osalevad põhikooliealised (12-15 aastased) eesti ja vene emakeelega kunstihuvilised noored. 12 vene noort Sillamäelt ja 12 eesti noort Häädemeestelt.

Projekti tulemused: Projekti tulemusel oli edukalt läbiviidud 2 noortekohtumist, kujundatud 2 kunstinäitust(Sillamäe huvi-ja Noortekeskuses ulei ja Häädemeeste keskkoolis), noortekohtumises osalenud noored jätkavad omavahelist suhtlust nii sotsvõrkudes kui ka e-posti teel ja planeerivad edasiseid koostööprojekte järgmisel aastal, loodud projektiblogi, kus kajastatud kõik projektitegevused noorte poolt nii eesti kui ka vene keeles ( https://maalime.blogspot.com/ ), loodud võtmepädevuste mäng kividel(kuid tegevuse käigus korjasid noored suuri kive ning mäng ei ole väga hästi ühest kohast teise transporditav, hetkel asub Sillamäe noortekeskuses Ulei)


Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.