«Muusikaline Expressakadeemia»

Projekti nimetus: «Muusikaline Expressakadeemia»

Projekti eesmärgid:
-tutvustada ja populariseerida muusikalisi suundi, mis ei ole Ida-Virumaal veel arendatud noorte seas: mažoretid, twirling, trummimäng;
- tunnustada ja arendada noorte huvi löökpillide ja sportliku koreograafiaga seotud muusikaliste suundade vastu;
- Kaasata noori Ida-Virumaalt ja mujalit ning näidata nendele muusikaga tegelemist kui positiivset võimalust vaba aja veetmiseks;
- Võimalus harrastusmuusikutel realiseerida oma loomingulist potentsiaali;
- Uute loominguliste kontaktide loomine noorte muusikute ja nende pedagoogide vahel ning kogemuste vahetamine;

Projekti toetavad: Eesti Kultuurkapital, HMN (Haridus-ja teadusministeerium, Kultuuriministeerium), Sillamäe LV

Projekti kestvus: jaanuar 2018-märts 2018

Projekti sihtrühm: Trummimängijad, uute tantsustiilidest(mažoretid, twirling) huvitatud, eelkõige noored

Projekti tulemused:
Ida-Virumaal on rohkem esindatud ja arendatud uued muusikalised stiilid: mažoretid ja twirling ning trummimäng
- Projekti käigus sai oma teadmisi muusika valdkonnas täiendada 58 noort erinevatest organisatsioonidest ja riikidest: Eesti: Sillamäe Huvi-ja Noortekeskus Ulei, Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus, Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus, Ahtme Kunstide Kool, Kohtla-Järve Kunstide Kool, Narva Muusikakool. Teistest riikidest: Orša,Valgevene, Prantsusmaa, Armeenia, Sankt-Peterburg
- Noorte muusikute oskused ja teadmised muusikas on täiendatud ning mängimiskunst ja esinemisvõime on paranenud, nende korraldatud kontsert äratas ka teiste noorte huvi selle suuna vastu.

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.