Kunstiklasside kaasajastamine ning kunstikooli õpilaste võimaluste laiendamine osalemiseks üritustel väljaspool kunstiklassi ruumi

Projekti toetavad: Eesti Noorsootöö Keskus (konkurss Varaait)
Kestvus: mai –oktoober 2015
Sihtrühm: SHNK Ulei kunstiklasside osalejad ja uued kunstist huvitatud lapsed ja noored
Projekti eesmärgid:
1. Kaasajastada kunstivaldkonda, andes kunstiklasside õpilastele võimalused töötada kaasaegsete ja ergonoomsete õppevahenditega
2. Võimaldada kunstiklasside õpilaste aktiivsemat osalemist erinevatel üritustel väljaspool kunstiklasside seinte-plain air-üritustel, avalikel noorteüritustel vabas õhus.
3. Kaasata rohkem vähemate võmalustega noori kunstiklasside tegevustesse, sh luua võimalused joonistamiseks nendele puudega noortele, kes ei oska joonistada püstseisundis.
4. Soetada uued molbertid.
Tulemused: projekti raames sai SHNK Ulei 10 Suurt molberti, mis on kaasaegsed ja ergonoomsed, valmistatud kvaliteetsest materjalist ning lõuendi kõrgus ja molberti kõrgus on hästi reguleeritav ning võimaldab molbertil tööde teostamist erinevatel õpilastel nii seistes kui ka vajadusel istudes, 10 uue molberti kasutusele võtt kunstiklassides annab võimaluse kaasata üle 64 õpilast kunstikoolist (planeerides õppimise aega) ning ka läbi viia töötoad nii täskasvanute õppijate nädalal, kaasates huvitegevusse ka vähemate võimalustega noopri ja täiskasvanuid.

Igal lapsel oma pill

Projekti toetavad: Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ
Kestvus: mai –oktoober 2015
Sihtrühm: SHNK Ulei muusikast huvitatud noored, kes tegelevad trummimänguga.
Projekti eesmärgid: Soetada uued muusikariistad (trummid), et mitmekesistada ja arendada trummidel mängimist noortekeskuses.
Tulemused: projekti raames sai SHNK Ulei uued trummid: Marsi soolotrumm (14), Paiste 16 Alpha (3), Marsi basstrumm (20).

Rahvariiete soetamine tantsugrupi tüdrukutele

Projekti toetavad: Eesti Kultuurkapital (Rahvakultuuri Sihtkapital)
Kestvus: 01.05.-31.12.2015
Sihtrühm: SHNK Ulei tantsugrupi osalejad.
Projekti eesmärgid: tellida Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse Ulei tantsugrupi tüdrukutele rahvarseelikute ja pärgede juurde sobivad käised ja vööd, et nemad saaksid tutvustada eesti kultuuri nii linna elanikele, kui ka linna külalistele, samas ka teiste riikide külalistele, esinedes erinevatel üritustel ka väljaspool Eestit.
Tulemused: Projekti raames sai tellitud 12 Jõhvi rahvariiete käiste komplekti ja materjalid vööde valmistamiseks. Nüüd SHNK Ulei tantsutüdrukutel gruppist "Antree" on 12 täielikku Jõhvi rahvariiete komplekti, millega nad saavad väärikalt esineda nii Eesti sisestel kui ka rahvusvahelistel üritustel, festivalidl, tutvustades meie piirkonna rahvakultuuri eripära läbi tantsukunsti ja rahvarõivaste ilu.

Kogemusõpe kogenud õppijale

Projekti toetavad: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Hasartmängumaksu Nõukogu, Sillamäe Linnavalitsus
Kestvus: märts 2015-oktoober 2015
Sihtrühm: Ida-Virumaal töötavad vene keelt kõnelevad vokaali-, näitekunsti pedagoogid, huvihariduse ja huvitegevuse spetsialistid ning loetletud valdkondades andekad õpilased vanuses al 13. aastat, kes soovivad täiendada oma oskusi kultuuri-ja huvihariduse valdkonnas.
Projekti eesmärgid: kolme maakondlikul tasemel töötubade läbiviimine laiemale kogukonnale, kus muusika pedagoogid, muusikasaatjad, koolikooride juhid, koolitetarite juhid ning estraad-ja jazzvokaali, näitekunsti ja ansambli vokaali ning valdkonnas andekad õpilased saaksid täiendada ja arendada oma oskusi ja teadmisi, vahetada oma kogemusi, arendada uusi suundi ning tõhustada omavahelist koostööd.
Tulemused: Projekti raames toimus 4 töötuba:
• „Hingamine, liikumine, kõne", Estraad-ja jazz-vokaali töötuba, Meister-klass trummimängust kuulsalt Andre Boydilt, kes osales Eestis tuuril Cirque du Soleil, töötuba „Vokaalansablid, töö vokaalansamblis, hääl"
• Kokku sai osaleda 4 töötoas 188 inimest: Ida-Virumaal töötavad vene keelt kõnelevad vokaali-, näitekunsti pedagoogid, huvihariduse ja huvitegevuse spetsialistid ning loetletud valdkondades andekad õpilased vanuses al 13. aastat, kes soovisid täiendada oma oskusi kultuuri-ja huvihariduse valdkonnas.

Noorte probleemid. Fookus olulistele

Projekti toetaja: Eesti Noorsootöökeskus
Sihtrühm: linna noored vanuses 15-26
Eesmärgid:
- pöörata noorte tähelepanu linna probleemidele ning sellele, et nad võivad osaleda nende probleemide lahendamise protsessis ning üldse linna elus
- arutada probleemide võimalikud lahendused Kotka (Some) noortega
- koostöö jätkamine Kotka linnaga
Tulemused:
- korraldatud fotokonkurss, mille raames noored tegid linna fotoanalüüsi
- toimus kohtumine linnavalitsuse esindajatega, et rääkida, kuidas noored näevad Sillamäe linna
- toimus kohtumine Kotka linna noortega eesmärgiga arutada mõlemate linnade probleemid ning võrrelda võimalikud lahendused
- Kotka reisi tulemusena SHNK-s Ulei oli avatud fotonäitus

Terve perekond-terve ühiskond

Projekti toetaja: Eesti Kultuurkapitali Ida-Viru ekspertgrupp
Sihtrühm: Sillamäe linna elanikud
Eesmärgid:
- viia läbi ürituste keti, mis ühendavad peresid ning aitavad neil läbi viia rohkem aega koos ning teha seda vabas õhus;
- tutvuda elanike Sillamäe linna ajalooga ja loodusega.
Tulemused:
- on toimunud kolm matka: suusamatk, jalamatk ja jalgrattamatk;
- linnaelanikud on tutvunud oma kodukandi looduse ja ajalooga;
- matkade korraldamine on saanud traditsiooniliseks avatud noorsooklubi "Uus põlvkond" jaoks.

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.