Projekt „Ajalooliste sündmuste suvi“

Projekti toetaja: Eesti Kultuurkapital

Kestvus: 5.-20. juuni 2014

Sihtrühm:
Sillamäe linna noored vanuses 7-14 aastat

Projekti eesmärgid:

 •  Sillamäe linna ajalugu tutvustamine noortele mängulises ja huvitavas vormis
 •  Noorte meeskonnatöö oskuse ja oskuse arendamine

Tulemused:
36 noort inimest tutvusi linna ajalooga, külastasid Sillamäe Muuseumi, osalesid quest mängus ja viktoriinis, mängupäevas korraldasid näitust oma võimudega.

Muusikaline express-akadeemia

Toetaja: Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa Ekspertgrupp

Kestvus: 17.-20. märts 2014.a

Sihtrühm: Ida-Virumaa noored muusikud

Projekti eesmärgid:

 • Noorte muusikute loomingulise potentsiaali arendamine
 • Noorte muusikute kvalifikatsiooni tõstmine
 • Kontaktide parandamine ka koostöö arendamine muusikute vahel.

Tulemused:

13 noort muusikut täiendasid oma teadmised muusikavaldkonnas kogenute pedagoogide: Vladimi Bolšakov (Saksamaa), Daniil Prokopjev (Venemaa), Aivar Vassiljev (Tallinn) juhtimisel. Noored said uued teadmised ja praktilised oskused, õpisid mängida koos ansamblis, valmistasid ühiskontserdiks „Elav heli“, mis toimus 20. märtsil Sillamäe Kultuurikeskuses.

Eesti keele kursused SHNK Ulei töötajatele

Projekti toetavad: Integratsiooni-ja Migratsiooni Sihtasutus

Projekti kestvus: märts 2013-oktoober 2013

Sihtrühm: SHNK Ulei töötajad.

Projekti eesmärgid:

 1. SHNK Ulei töötajate eesti keele oskuse arendamine
 2. Keelepraktika läbimine eestikeelsetes noorsookeskustes ja huvikoolides
 3. Töötajate motivatsiooni tõstmine eesti keele õppimise vastu.

Tulemused:
10 SHNK Ulei töötajat said tunnistuse keelekursuse ja keelepraktika edukast läbimisest.
Rohkem infot: http://sillamae.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/9KYb/content/sillamae-huvi-ja-noortekeskuse-ulei-tootajad-koostasid-endale-poneva-eesti-keele-kursuse

Keraamikaklassi arendamine kunstiosakonna suundade mitmekesistamiseks

Projekti toetavad: Eesti Noorsootöö Keskus (konkurss „Varaait“)

Projekti kestvus: Mai 2013 – 10.10.2013

Sihtrühm: SHNK Ulei kunstiosakonna õpilased.

Projekti eesmärgid:

 1. keraamikaklassi baasi arendamine SHNK Ulei kunstiosakonnas
 2. kunstist huvitatud lastele ja noortele, sh vähemate või piiratud võimalustega lastele ja noortele võimaluse andmine proovida oma oskusi ja teadmisi uues tehnikas
 3. keraamika suuna arendamine Sillamäe linnas, kus on palju soodsat looduslikku materjali (savi)

Tulemused:
Kunstiosakonda sai ostetud keraamika põletusahi mudel KITTEC CB 66 S.

Őpime nautides ja naudime őppimist

Projekti toetavad: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

Projekti kestvus: 08.01.-28.04.2013

Sihtrühm: 44 noort vanuses 14-23 aastat, nendest 22 noort on vene emakeelega Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse Ulei näiteringi ja tantsuteatri osalejat ning 22 eesti emakeelega Tallinna Kanutiaia Noortemaja teatriringi osalejat.

Projekti eesmärgid:
Projekti üldiseks eesmärgiks on suurendada vene ja eesti noorte omavahelist suhtlemist ja koostööd läbi ühiste huvitegevuste ja õppetegevuste ning aidata kaasa projektis osalevate noorte hariduslikule ja kultuurilisele lõimumisele.

Projekti kitsamad eesmärgid on:

 • noorte jõul (eesti ja vene teatrist huvitatud noorte koostöö) ja projekti tegevuste tulemusel luua huvitav videomaterjal, mis tutvustaks 15 eesti muinasjuttu ning nende juurde kuuluvaid viktroiiniküsimusi;
 • korraldada ja läbi viia noorteüritus, mille käigus eesti ja vene emakeelega noored peavad ühiselt lahendama probleemülesandeid ning leidma võimalusi tihedaks suhtlemiseks ning koostööks;
 • läbi mitteformaalse õppe meetodite (muusikalised lavastused, orienteerumismäng Tallinna vanalinnas, videoviktoriini) tutvustada noortele eesti kultuuri ja arengulooga seotud legende, muistendeid ja muinasjutte, eesti ajalugu keskajal.
 • tugevdada sarnaste huvidega (teatrikunst) kuid erineva emakeelega noorte omavahelisi kontakte ning koostööoskust.

Tulemused:
Kõik püstitatud eesmärgid olid täidetud, projekti tulemustega saab tutvuda siin:
http://sillamae.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/9KYb/content/oppisime-nautides-ja-nautisime-protsessi
Õppematerjaliga saab tutvuda Uleis, lisainfo – See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kultuuride pőimumine sőpruse laeval

Projekti toetavad: Euroopa Noored Eesti Büroo, programm Youth in Action, IVOL

Projekti kestvus: 01.01.2012-31.06.2013

Sihtrühm: noored vanuses 13.- 30. a Eestist, Maltalt, ja Soomest.

Projekti eesmärgid:

 • kultuuridevaheline dialoog huvihariduse ja –tegevuse valdkonnas erinevate riikide noorte esindajate vahel
 • arutleda ning analüsida, mida tantsukunstiga tegelemine annab noortele erinevates riikides
 • rahvusvähemuste hulka noorte kaasamine huviharidusse ja -tegevusse
 • rahvusvahelise noortevahetuse korraldamine huvihariduse valdkonnas.

Tulemused:
Perioodil 28.04- 03.05.2013 44 noort eestist, Maltalt ja Soomest viisid ellu rahvusvaheline noortevahetus, mille käigus arutasid huvihariduse ja –tegevuse võimalusi meie linnas ja teistes riikides, rahvusvähemuste hulka kuuluvate noorte kaasamine huviharidusse, võtsid osa suurest tantsustiilide festivalist Stiilivisioon 2013, külastasid linna õppeasutusi ning tutvusida lisahariduse võimalustega, tutvusid Eesti traditsioonide ja kultuuriga Avinurme elulaadikeskuses, planeerisid edasist koostööd.

Rohkem infot projekti kohta siin (inglise keeles): http://stylevisioneng.blogspot.com/

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.