Looming ühendab

Projekti toetasid: Sillamäe Linnavalitsus, Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa Ekspertgrupp

Sihtrühm: Sillamäe ja Põlva kunstikoolide õpilased ja loomingulised kollektiivid, Põlva linna elanikud

Eesmärgid:

- SHNK Ulei kollektiivide esindamine väljastpoolt Sillamäed
- kogemuse vahetamine, kontaktide loomine kolleegidega, edasise koostöö arutlemine

Tulemused:
- SHNK Ulei kollektiivid esinesid 1,5 kavaga Põlva
- kollektiivide, kunstikoolide õpilaste ja juhtide vahel loominguliste kontaktide loomine
- planeeritud edasine koostöö: esinemised ja loomingulised laagrid

II löökpillide avatud konkurss-festival “Trummaania 2013”

Projekti toetajad: Sillamäe Linnavalitsus, Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Kultuurkapital (Rahvakultuuri sihtkapital ja Ida-Virumaa Ekspertgrupp), PVX AS.

Sihtrühm: Ida- Virumaa maakonna ja teiste Eesti linnade harrastustrummarid

Eesmärgid:
- trummidel mängimiskunsti populariseerimine Ida-Virumaal, sh ka ühe noorte vaba aja veetmise viisina ning selle arendamine
- võimalus harrastusmuusikutel realiseerida oma loomingulist potentsiaali
- uute loominguliste kontaktide loomine erinevate trummimängijate ja nende pedagoogide vahel ning kogemuste vahetamine

Tulemused:
- ellu viidud noorteüritus, kus erinevad harrastustrummarid said näidata oma oskusi ja esitada muusikalisi kompositsioone.
- loodud sõprussuhted harrastustrummarite ja nende pedagoogide vahel
- planeeritud edasised koostööd

Projekti kajastamine meedias:
1. www.ulei.ee
2. sillamae.kovtp.ee
3. Ajaleht „Viru prospekt“ 13.03.2013 nr 11
4. Ajaleht „Sillamäeski Vestnik“ 28.03.2013 nr 13
5. Sillamäe Televisioon 29.03.2013 saade
6. „Ida-Virumaa uudised“ kanalil 3+ 23.03.2013
7. SHNK Ulei sotsiaalvõrgustikus vk.com
8. SHNK Ulei sotsiaalvõrgustikus Facebook

Youth in Need, Youth in Deed

Projekti toetab: Eesti Noorsootöö Keskus

Kestvus: 01.12. -31.03.2013, sõit Soome 26.-28.02.2013

Sihtgrupp: SHNK Ulei töötajad ning aktiivsete noorte esindajad (Ulei ringide osalejad) kokku 7 inimest

Projekti eesmärgid:
- noorsootöö, sh ka multikultuurse, korraldamisega Soomes tutvumine
- kontaktide loomine noorteorganisatsioonidega
- tutvustada noortele, kuidas nende eakaaslased osalevad noorsootöös, sh ka noortevahetustes ja projektide kirjutamises

Tulemused:
- uute kontaktide loomine
- uued ideed ürituste ja noortevahetuste läbiviimiseks
- ideed noorsootöö arendamiseks SHNK-s Ulei ja noorte kaasamine sellesse töösse

Sillamäe Huvi-ja Noortekeskuse Ulei tantsugrupi tüdrukutele rahvariiete soetamine

Projekti toetavad: Eesti Kultuurkapital (Rahvakultuuri Sihtkapital)

Kestvus: 01.10.2012-01.01.2013

Sihtgrupp: SHNK Ulei tantsuosakonna õpilased

Projekti eesmärk:
- tellida Sillamäe Huvi-ja Noortekeskuse ULEI tantsugrupi tüdrukutele 12 rahvariiete komplekti, et nemad saaksid tutvustada eesti kultuuri nii linna elanikele, kui ka linna külalistele, samas aga teiste riikide külalistele, esinedes erinevatel üritustel ka väljaspool Eestit.

Tulemused:
Jõhvi rahvariiete 12 seelikut ja pärge on valmistamise protsessis ning 01.-aprilliks saabuvad meie asutusse ning kohe võetakse kasutusse.

Kodu, kus unistused täituvad

Projekti toetavad: Hasartmängumaksu Nõukogu (Haridus-ja Teadsministeerium)

Kestvus: 26.11.2012-01.01.2013

Sihtgrupp: Projekti otseseks sihtgrupiks on 10.-18.-aastased noored, kes võtavad osa Sillamäe Huvi-ja noortekeskuse Ulei huviringide või õppegruppide tööst ja Narva Laste Loomemaja õpilased, kokku umbes 70 inimest. Kaudseks sihtgrupiks on Sillamäe ja Narva linna noored vanuses 7-19, kes tahavad sisukalt veeta oma vaba aega huviringides või õppegruppides.

Eesmärgid:
- noorte algatusvõime arendamine ja noorte aktiviseerimine noorteürituste planeerimisel ja läbiviimisel
- laste ja noorte vaba aja planeerimis-ja sisustamisvõimaluste tutvustamine( erinevad laagrid, programmid, projektid jms ) laiemale auditooriumile
- noorteürituste (loominguline õhtu "Peaaegu kursusekaaslased", näitus "Minu harrastuste maailm", arutlusfoorum "Igaühel peab olema kodu, kus unistused täituvad" ) korraldamine huvihariduse ja -tegevusega tegelevate noorte poolt
- huvihariduse ja -tegevuse populariseerimine Ida-Virumaal

Tulemused:
Projektis osales 67 noort Sillamäe Huvi-ja Nortekeskusest Ulei ja Narva Laste Loomemajast vanuses 8-19 aastat. Aktiivset tuumikut moodustasid noored vanuses 13-18, kokku 30 inimest, kes tegelesid ürituste kava planeerimisega ja ürituste läbiviimisega pedagoogide ja ringijuhtide juhendamisel.
Loe edasi...

Tantsuteatri kostüümid oma kätega

Projekti toetavad: Eesti Noorsootöökeskus Konkurss „Varaait“

Kestvus: juuni 2012-oktoober 2012

Sihtgrupp: Käsitöö, Õmblustunnid ning Nahadisain huviringide õpilased, tantsukooli õpilased.

Eesmärgid:
1. Soetada uusi õppevahendeid (õmblusmasinad) ja selle kaudu kaasajastada huviharidust, mitmekesistada huvikooli õppekava täitmist ja toetada vähemate võimalustega noorte osalust noorsootöös
2. Kaasajastada tarbekunsti valdkonnaga seotud huviringide (Nahadisain, õmblustunnid, käsitöö, kunstiklassid) sedameid ja vahendeid, uue tehnoloogia kasutuselevõtuga kaasajastada huviharidust ja luua paremaid tingimusi loomingulisuse arendamiseks.
3. Uute soetuste abil motiveerida õpilasi kasutama uusi võimalusi erinevate tehnikate omandamisel ja täiustamisel, mitmekesistada seeläbi õppekavade täitmist ning arendada õpilastel meeskonnatöö oskusi ja ettevõtlikkuse algatusi.
4. Näidata huvihariduse erinevaid võimalusi noorte potentsiaali realiseerimiseks, sõltumata noorte sotsiaalsest olukorrast, füüsilisest puudest vms. (loovuse ja ettevõtlikuse arendamine, algatusvõime toetamine, vähemate võimalustega noorte noorsootöös osaluse toetamine).

Tulemused:
1. tarbekunsti ala huviringide ja õpperühmade klassid on varustatud kaasaegsete seadmetega, mis võimaldab kasutada erinevaid õmblustehnikaid ja kostüümide valmistamise tehnikaid – kaasajastatud huviharidus ja mitmekesistatud õppekava täitmine.
2. Õpilased ja huviringides osalejad on saanud võimaluse viia ellu rohkem uusi ideid tänu uutele tehnikatele ja seadmetele – mitmekesistatud on õppekava täitmist.

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.