Muusikaline ekspress-akadeemia

Toetaja: Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa Ekspertgrupp
Kestvus: 21.-24. märts 2016.a
Sihtrühm: Noored muusikud
 
Projekti eesmärgid:
1. Noorte muusikute loomingulise potentsiaali arendamine.
2. Noorte muusikute kvalifikatsiooni tõstmine.
3. Kontaktide parandamine ka koostöö arendamine muusikute vahel.
 
Tulemused:
16 noort muusikut täiendasid oma teadmised muusikavaldkonnas kogenute pedagoogide: Maria Stepanova ja Vladislav Sineglazov (Sankt-Peterburg). Noored said uued teadmised ja praktilised oskused, õpisid mängida koos ansamblis.

Sillamäe Laulukarusell 2016

Projekti toetaja: Eesti Kultuurkapital (Ida-Viru ekspertgrupp)

Partnerid: Sillamäe linna koolid, lasteaiad, ja muusikaringid

Projekti kestvus: jaanuar-märts 2016

Projekti eesmärgid:
1. Leida andekaid vokaliste, kes aasta jooksul võiksid osaleda linna üritustel ning esindada linna riiklikel vokaalikonkurssidel.
2. Kaasata venekeelseid linna lapsi ja noori eesti kultuuri ja keele õppimisse laulude kaudu.
3. Motiveerida muusikajuhte leida uus huvitav repertuaar.

Tulemused: Konkurss toimus edukalt, sellest võttis osa 38 vokalisti, kes esindasid linna lasteadu, koole, Sillamäe Huvi-ja Noortekeskust Ulei.

Huvihariduse planeedi saladused

Projekti toetaja: Hasartmängumaksu Nõukogu
Sihtürhm: SHNK-s Ulei ja Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas tegelvad noored, Ida-Virumaa huvikoolide ja noortekeskuste töötajad
Eesmärgid:
- kontaktide tugevdamine huvikolide vahel
- huvihariduse populariseerimine
- noorsootöötajate kompetentsi tõstmine
Tulemused:
Projekti käigus olid teostatud järgmised tegevused:
- SHNK Ulei ja Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja korraldasid väljasõidul meistriklassid
- Rkanduskunstiringide tööde ja meistriklasside ajal tehtud tööde näitus
- Kollektiivide ühine kontsert Sillamäe Kultuurikeskuses
- Infopäev "Uued meetodid noorsootöös"
- ümarlaud- koostöö ja tuleviku projetide arutelu

Ecology of The Young Spirit

Projekti toetab: Erasmus + programm ja eesti Noorteagentuur
Kestvus: september 2015-juuni 2016
Sihtrühm: Noored vanuses 7-26 aastat Eestist, Sloveeniast, Bulgaariast.
Eesmärgid:
• Rahvusvahelise noortealgatuse edukas elluviimine vastavalt projekti tegevuskavale.
• Tervisliku eluviisi propageerimine osalevates organisatsioonides Eestis, sloveenias, Bulgaarias.
• Igakuisete projektitegevustele elluviimine, mis on suunatud tervisliku eluviisi propageerimisele noorte seas.
Tulemused: projekti tegevused toimuvad kuni juuni 2016, seega projekti tegevuste kokkuvõtted tehakse juunis 2016.

Ühes liivakastis

Projekti toetavad: Hasartmängumaksu Nõukogu, Sillamäe linnavalitsus
Kestvus: mai –oktoober 2015
Sihtrühm: Ida-Virumaa 6.-26.aastased lapsed ja noored, nende vanemad, lasteaedade, koolide ja huvikoolide pedagoogid, kokku umbes 500 inimest
Projekti eesmärgid: Noorte oskuste ja huvide arendamine eesmärgiga aidata noortel teha häid valikuid edasiseks õppimiseks nii huvihariduse ja –tegevuse valdkonnas kui ka edasiseks kutse valikuks, noorsootöökvaliteedi tõstmine läbi uute atraktiivsete töömeetodite kasutamise (loodusliku materjali kasutamine, uue tehnikad, aktiivõppemeetodid), uute koostöövõrgustike loomine huvihariduse ja –tegevuse ning noorsotöö valdkonnas töötavate asutuste ja organisatsioonide vahel , Sillamäe linna lasteaedade, koolide , perede ja kogukonna koostöö toetamine läbi osalemise praktilistes töötubades ja ühisel üritusel. Kitsamad eesmärgid on korraldada ja läbi viia 12 temaatilist töötuba kasutades looduslikku materjali- liiva, liivaga töötamise erinevaid tehnikaid ning liivateraapia aluseid erinevas huvihariduse valdkonnas: kunstiklassid, näitering, meisterdamise töökoda, avatud noorsotöö; koostöös noortega ning nende aktiivsel osalusel planeerida ja korraldada vabaõhuüritus „Ühes liivakastis", mis soodustaks lasteaedade, piirkonna erinevate õppeasutuste ja perede koostööd ning mille käigus tutvustada osalejatele liiva kasutamise vaõimalusi noorsootöös, huvihariduses ja õppimise protsessis; arendada koostöövõrgustiku ning koostada uue rahvusvahelise noortevahetuse kavand, kus kasutatakse huvihariduse meetodeid ja liiva, kaasata huvitegevustesse ja avatud noorsotöös osalemisse uued noored ja lapsed.
Tulemused:
Projekti käigus toimusid: 4 töötuba Meisterdame liivaga joonistamise kaste ja õpime neid kasutama. Ning temaatilise liivakasti loomise alused. Koku osales töötubades umbes 20 last ja noort. Tulemusena said valmis valgustusega kastid liivaga joonistamiseks, mida hiljem kasutati antud projekti raames erinevate töötubade läbiviimiseks ning ilus, noortekeskuse sümboli kujuline liivakast, mis on noortekeskuses õues ning kasutatav laste poolt. 3 töötuba kunstiklassides: liivaga joonistamise viisid, tehnikad, joonistamine liivajoonistamise kastil klaasiga, joonistamine värvilise liivaga, pildid liivatehnikas + joonistused liivakastil, keraamika alused, liiva kasutamine savitoodete valmistamisel koostöös lapsevanematega. 2 töötuba näiteringis ja lasteaias: liivateraapia kasutamine näiteringis: mängud ja ettekujutlusvõime kasutamine, avatud noorsotöö klubis: a) Joonistame koos värvilise liivaga ja töötoad perega koos „Kasutame liiva erinevalt", liivaskulptuuride konkurss mererannas Sillamäe linna ja merepäevade päeval.

Noorte häälte kõla

Projekti toetavad: Ida-Virumaa Maavalitsus (ANK konkurss)
Kestvus: mai –november 2015
Sihtrühm: Noored vanuses 12-26 (põhigrupp), samas aga ka lapsed vanuses 7-12 (osalemine kuuldemäängude konkursil, kooliraadiosaadete loomisel jm) Otsene töörühm: 10-15 noort, projektis laste ja noorte planeeritav üldarv üle 200 inimest.
Projekti eesmärgid: Projekti globaalne eesmärk on jätkata avatud noorsotöö suunda arendamist Sillamäe linna ühes suuremas noortekeskuses.Projekti kitsamad eesmärgid on luua oma helistuudio, kus saab lindistada, miksida, masterdada, lisada oma heli videotele, anda nendele noortele, kes käivad noortekesuses mängimas bändis, võimaluse realiseerida oma loomingulist potentsiaali ning vajadusel lindistada oma loodud muusikapalasid, samas pakkuda sellist võimalust ka teistele linna noortele (räpperid, õuelaulude esinejad jm), tõhustada koostööd teiste noortekeskustega ja linna haridusasutustega, andes nendele võimaluse osaleda uue helistuudio töös ning selle loomise ja kasutamisega seotud konkurssides (helistuudio kasutamise lahtised õppetunnid, kuuldemängude konkurss, sotsiaalsete audioreklaamide loomise konkurss jt), luua tugevad sõprussidemed linna teiste haridusasutustega, asutades kooliraadiosid, linna raadiot platvormina noorte häälte kõlamiseks
Tulemused: Tänu projektile sai Sillamäe Huvi-ja Noortekeskuses Ulei loodud noorte helistuudio „Youth Hive Studio" (YHS), mis töötab avatud noorteklubi „Uus põlvkond" ruumides ning põhineb avatud noorsotöö meetodil. Projekti käigus töötas uue tehnikaga noortest koosnev grupp, kes on vanuses 14-18 ja kes on huvitatud nii IT-st kui ka muusikategemisest. Need noored aitasid noorsootöötajal vajalikud ruumid korda teha, uue tehnikaga tööd alustada ning õpetasid seda ka lastele ja noortele teistest haridusasutustest ja noortekeskustest, kes tahtsid kasvõi niisama teha mingit audiosalvestust või osaleda kolmel konkurssil: „Kuuldemängude konkurss", „Sotsiaalsete reklaamide konkurss", „Helindamise konkurss". Projekti tegevused olid kajastatud noorteklubi blogis ning noored andsid reklaami ka kohalikes meedias ning käisid Sillamäe linna haridusasutustes ja noortekeskustes. Oli väga palju noori, kes tahtsid salvestada oma vokaali või muusikapala ning panid ennast kirja selleks. Projekti arendamise vastu tundsid huvi ka kohalikud koolid ja lasteaiad, kes tihti osalevad erinevatel luulekonkurssidel ja muusikalistel konkurssidel ning samas teevad ka kooliraadio saateid.

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.