Hip-Hop Battle

Projekti toetasid: Eesti Kultuurkapitali Ida-Viru ekspertgrupp
Sihtrühm: Ida-Viru noored
Eesmärgid:
- Korraldada ja läbi viia üritust, mis toetab noorte algatust ning tutvustab üsna levinud subkultuuri liiki- hip hop.
- Sarnaste huvidega maakonna noorte ühendamine, nende loovuse ja võimete suunamine noorsootöö suundade arendamisse.
- Aktiivsete noorte väljaselgitamine.
Tulemused:
- Ellu viidud noorteüritus, hip-hop kultuuri esindajad näitasid oma oskusi.
- Loodud sõprussuhted ning planeeritud edasised koostööd.
- Välja selgitatuf aktiivsed noored, kes võivad aidata avatud noorsooklubis üritusi läbi viia.

IV rahvusvaheline tantsustiilide festival ”Stiilivisioon 2015: Aeg tantsida”

Projekti toetajad: Sillamäe Linnavalitsus, Hasartmängumaksu Nõukogu (Kultuuriministeerium)
Sihtrühm: erinevate vanuste tantsijad ja tantsuhuvilised
Eesmärgid:
- tantsukunsti populariseerimine;
- anda erinevate vanuste tantsijatele realiseerida oma loomingulist potentsiaali;
- uute loominguliste kontaktide loomine erinevate tantsijate ja nende pedagoogide vahel ning kogemuste vahetamine;
Tulemused:
- ellu viidud üritus, kus erinesid 511 tantsijat ning said näidata oma oskusi ja esitada tantsud, läbi viidud meistriklassid pedagoogide jaoks;
- loodud sõprussuhted tantsijate ja pedagoogide vahel;
- planeeritud edasised koostööd.

III rahvusvaheline festival-konkurss “Trummaania 2015”

Projekti toetajad: Sillamäe Linnavalitsus, Hasartmängumaksu Nõukogu (Haridus-ja Teadusministeerium ja Kultuuriministeerium), Eesti Kultuurkapital, PVX AS.

Sihtrühm: erinevate riikide trummarid.

Eesmärgid:
- trummidel mängimiskunsti populariseerimine Ida-Virumaal, sh ka ühe noorte vaba aja   veetmise viisina ning selle arendamine;
- võimalus harrastusmuusikutel realiseerida oma loomingulist potentsiaali;
- uute loominguliste kontaktide loomine erinevate trummimängijate ja nende pedagoogide   vahel ning kogemuste vahetamine;

Tulemused:
- ellu viidud noorteüritus, kus erinevad harrastustrummarid said näidata oma oskusi ja   esitada muusikalisi kompositsioone;
- loodud sõprussuhted harrastustrummarite ja nende pedagoogide vahel;
- planeeritud edasised koostööd.

"Julge oma arvamust avaldada" (noorte väitlus)

Projekti toetaja: Hasartmängumaksu Nõukogu.

Sihtrühm: noored vanuses kuni 26.a.

Projekti kestvus: oktoober 2014 - veebruar 2015.

Eesmärgid:
1. Noorte algatuse toetamine.
2. Noorte kodaniku positsiooni arendamine.
3. Uue ürituse läbiviimise traditsiooni loomine.

Tulemused.
26. veebruaril toimus noorte väitlus teemal „Noorte roll Eesti poliitilises elus". Väitluses osales 6 meeskonda Sillamäelt, Narvast ja Jõhvist. Meeskonnad osalesid kolmes eelvoorus. Need, kes võitsid kõige rohkem pääsesi finaali. Finaali võitjad osalesid superfinaalis ning koos poliitikutega Valeri Korb ja Eevi Paasmäe vastasid auditooriumi küsimustele.

Kunstikümblus

Projekti toetajad: Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu.

Osalejad: linna lasteadade ettevalmistavad rühmad
Projekti kestvus: oktoober 2014 - märts 2015.

Eesmärgid:
1. Tutvustada lastele Edgar Valteri loomingut.
2. Kaasata vene lapsi eesti kultuuri õppimise kirjanduse, kunsti ja teatri kaudu.
3. SHNK Ulei ringide reklaam.

Tulemused.
Projektis osales liigikaudu 150 last. Alguses lapsed nii lasteaias kui ka kodudes vanematega tutvusid raamatuga "Pokud", pärast hakkasid meisterdama pokud plastiliinist ning ettevalmistama oma tööde näituseks SHNK-s Ulei, mis oli avatud 1,5 kuu jooksul SHNK-s Ulei. 20.01 Sillamäe Kultuurikeskuses toimus teatrietendus raamatu ainetel ning pärast seda igas lasteaias SHNK Ulei teatriringi näitlejad viisid läbi temaatilist viktoriini. Veebruaris-märtsis SHNK Ulei kunstiosakonna õpetajad viisid läbi meistriklassid lasteaedade laste jaoks, mille käigus nad valmistasid ette pokud soolast taignast ning maalisid neid akvarelliga. Nendest töödest lasteadades olid avatud näitused.

Laulukarussell 2015

Projekti toetajad: Eesti Kultuurkapital

Partnerid: Sillamäe linna koolid, lasteaiad, ja muusikaringid

Projekti kestvus: oktoober 2014-veebruar 2015.

Projekti eesmärgid:
1. Leida andekaid vokaliste, kes aasta jooksul võiksid osaleda linna üritustel ning esindada linna riiklikel vokaalikonkurssidel.
2. Kaasata venekeelseid linna lapsi ja noori eesti kultuuri ja keele õppimisse laulude kaudu.
3. Motiveerida muusikajuhte leida uus huvitav repertuaar.

Tulemused: Konkurss toimus edukalt, sellest võttis osa 33 vokalisti, kes esindasid linna lasteadu, koole, Sillamäe Huvi-ja Noortekeskust Ulei.

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.