Projekt «KIRDE NOORED»

 

kirde noored sponsor

 

Projekti toetavad: EL, Eesti Noorsotöö Keskus (ENTK)
Projekti kestvus: oktoober 2016 –oktoober 2018
Sihtrühm: Noored vanuses 7-26 Sillamäelt, Narvast, Narva-Jõesuust
Tulemused: projekt veel kestab

2016.aastal ühines SHNK Ulei projektiga "Ida-Viru Kirde regiooni koostööpiirkonnas täiendavate noorsootööteenuste elluviimine."

Projekti lühikirjeldus eesti keeles: http://www.sillamae.ee/et/kirde-noored-projekt
ESF programm „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine", mille raames suurendatakse noorsootöö teenuste kättesaadavust ja kaasatakse tõrjutusriskis noori; tõstetakse noorte konkurentsivõimet ja suurendatakse nende kokkupuudet tööeluga; käivitatakse tugimeetmed raskemates oludes (NEET) noorte jaoks ning suurendatakse teadmisi noortest ja nendele suunatud tegevuste mõjust.

Projekti raames arendab SHNK Ulei järgmised suunad:

Tehnloogia huviring

Seiklusmatkad

Mittefromaalsed inglise keele tunnid

Noored mitteformaalsete õppematerjalide ning loomingulisuse arendamise poolt!

Projekti eesmärgid:
-toetada noorte initsiatiivi muuta kooli kirjandusprogrammis sisaldavate õppetükkide kaasaegsemaks ja atraktiivsemaks läbi noorte muusikalise ande ja idee
-arendada noorte loovust ja ettevõtlikkust
-luua noorte poolt kaasaegsete muusikastiilide taustal salvestatud kirjanduslikud palad(ja laadida need internetti üles
-tutvustada teistele noortele võimaluse helistuudio ja mikserite omapäraseks kasutamiseks noorte ideede ja loovuse arendamiseks,
-anda algatuslikele noortele võimaluse kaasata avatud nooteklubi tegevustesse uusi noori ja käivitada uusi projekte
-täiendada ning luua uued võimalused varem noorte poolt loodud helistuudio kasutamiseks (remixide loomise võimalus, heliefektid, helindamised jm)
Projekti toetavad: ENTK, Haridus-ja Teadusministeerium, ANK konkurss2017
Projekti kestvus: aprill-november 2017
Projekti sihtrühm: 7-26.aastased noored
Projekti tulemused: toetatud noorte initsiatiiv ning arendatud noortelubi helistuudio töö, noorte poolt loodud mitteformaalsete õppematerjalide katalog, mis on kättesaadav : SIIT , tõhustatud koostöö linna noorte organisatsioonide ja õppeasutuste vahel ning läbiviidud põnevad tunnid.

Kunstikooli õpilaste digipädevuse arendamine tulevase konkurentsivõime tõstmiseks kunstide valdkonnas

Projekti eesmärgid:
-kunstiklasside baasi kaasaegsemaks muutmine
-kunstikooli õpilased saavad omandada uusi teadmisi, kuidas kasutada antud programme kunsti valdkonnas (muuta joonised, joonistused vektorlogodeks, kasutada vektorgraafikat töö digitaalseks muutmiseks, kuidas kanda oma joonistused, loomingulised tööd teistele materjalidele-3d graafika, 3 d mudelleerimine).
- aidata kunstiklasside õpilastel arendada kutselisi pädevusi, et tõsta nende konkurentsivõimet
-laiendada huvikooli teenuste võimalusi: plaanitakse korraldada lahtisi tunde ja töötubasid koostöös linna haridusasutustega ja teiste noortekeskustega.
Projekti toetavad: Varaait konurss, konkurssi toetab Haridus- ja Teadusministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest.
Projekti kestvus: mai-oktoober 2017
Projekti sihtrühm: SHNK Ulei kunstiklasside õpilased (noored vanuses 7-26)
Projekti tulemused: Võtsime kasutusse Corel draw programmi kunstiklassides.

Tegusad teatriharrastajad

Projekti toetajad: Hasartmängumaksu Nõukogu (Kultuuriministeerium Haridus-ja Teadusministeerium)
Kestvus:november2015 – juuni 2016
Sihtrühm:SHNK Ulei teatriringi osalejad ning teatriharrastajad

Projekti eesmärgid:

  • Teatri valdkonna populariseerimine ning uute ringiosalejate kaasamine
  • Teatrikunsti kättesaadavuse tagamine (tasuta etendused, näitus teatri elust)
  • Lavastuses osalevate noorte algatusvõime arendamine
  • Noorte teatrihuviliste etendustase tõstmine läbi meistriklassi ning teatrikülastust

Tulemused:
Projekti tulemusena ringi «Dream Theater» osalejad koos ringijuhiga valmistasid ette 3 etendust: jõuluetendus, teatri juubeli etendust ning vabaõhu etendust. Jaanuaris-veebruaris SHNK-s Ulei oli avatud näitus „Lava taga“, kus olid teatriringi pildid 25. A eest, mis näitasid elu „lava taga“. Veebruaris külastasid projekti osalejad Vene teatri, vaatasid etendust „Naistevõtt“ ning nende jaoks toimus ka teatri ekskursioon. Märtsis Sankt-Peterburi lasteteatri näitljea Viktorija Zaitseva viis läbi teatrialase meistriklassi.

Kunstikümblus 2: muinasjutuline looming

Projekti toetajad: Hasartmängumaksu Nõukogu и Eesti Kultuurkapital
Kestvus:detsember 2015- juuni 2016
Sihtrühm:linna lasteaedade kasvandikud

Projekti eesmärgid:
1. Vene ja Eesti kirjanduse tutvustamine lastele
2. Vene laste kaasamine eesti kultuuri õpimisesse teatri, kirjanduse ja kunsti kaudu.

3. SHNK Ulei tegevuse reklaam ja uute osalejate kaasamine ringidesse

Tulemused:
Umbes 150 last linna lasteaedadest võtsid projektist osa. Detsembrist 2015 lapsed koos oma pedagoogidega tutvusid eesti ja vene muinasjutudega, selle vaatevinkli all, et muinasjutudes on palju sarnasusi nii süžees kui ka tegelastes. Alates jaanuarist 2016.a lasteaedade vanemad rühmad osalesid Ulei kunstiosakonna meistriklassides, kus valmistasid endale eesti mustriga alustassi ning vene mustriga tassi. Igalastedkorraldasendajuurestehtudtöödenäitus. 1. juunil lastele oli korraldatud vabaõhu etendus, milles osalesid erinevate muinasjutude tegelased, oli läbi viidud viktoriin, raamatu laat ja atraktsioonid.

Avastades Eestimaad

Projekti toetaja: Hasartmängumaksu Nõukogu
Kestvus: november 2015- mai 2016
Sihtrühm: Sillamäe linna elanikud

Projekti eesmärgid:
1. Erinevate kunsti ja loomingu liikidega tutvumine.
2. Eesti erinevate linnade ja valdade kultuuri tutvustamine.
3. Uute kontaktide loomine.
 
Tulemused:
Projekti raames SHNK-s Ulei olid korraldatud järgmised näitused: Elva Kultuuri- ja Huvikeskuse, Saue huvikeskuse, Põlva kunstikooli, Lohusuu ja Narva käsitöömeistrite omad. Samuti toimus ka kalaluudest piltide ettevalmistamise meistriklass.

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.